Påven inbjuder katoliker att fasta för freden 14 augusti

24 juni bjuder påven in till ett interreligiöst bönemöte för freden i Assisi, där det hölls ett liknande fredsmöte för femton år sedan. Samtidigt inbjuder han alla katoliker till fasta och bön för freden den 14 augusti. ”I detta historiska ögonblick behöver mänskligheten se fredsgester och höra hoppets ord”, sade Johannes Paulus II.

Ekumeniska böneveckan för kristen enhet

2015-07-09 Ekumeniska böneveckan för kristen enhet uppmärksammas med aktiviteter i olika kyrkor. I S:ta Eugenia katolska kyrka i Stockholm firas en ekumenisk vesper 21 augusti kl 18. Efter gudstjänsten samtalar pastor Peter Halldorf med pater Klaus Dietz under rubriken: ”Pingstvänner och katoliker: Gemensamma rötter? Gemensam framtid?”