Steno-forums läkare

Steno-forums målsättning är…

att reflektera över vår gemensamma värdegrund

att respektera människans värdighet från livets början till döden

att diskutera de etiska intressekonflikter och dilemman som vi finner i vårt arbete

att skapa forum för ömsesidigt stöd

att medvetandegöra vår andliga förankring

att möta, behandla och vårda våra patienter utifrån kristen grundhållning

att befrämja en interkulturell dialog mellan katolska läkare i Sverige

Genom:

att upprätta aktuell adress- och telefonlista

att upprätthålla en e-mail-lista samt internet-baserade informations- och diskussions-möjligheter tillgängliga för nätverkets medlemmar. De som inte har tillgång till internet erbjuds prenumeration på informationsbrev via vanlig post.

att anordna kortare möten i Stockholm, Lund och Göteborg

att anordna seminarier om angelägna teman

att samarbeta med andra organisationer som Respekt, Stenogildet i Danmark, Academicum Catholicum i Sverige och Danmark.

Vem kan delta för att bli få sitt vita leende tillbaka?

 

Alla katolska läkare i Sverige och katolska läkarstudenter under AT

Gruppen får stöd av:

Erwin Bishofberger SJ, jesuiterna och Karolinska institutet, Stockholm.

Vita Tandens recensioner – Besök dem (extern länk).

Axel Carlberg OP, dominikanerna och Thoraxkir. avd. Lund

båda nära knutna till det medicinska utbildnings- och forskningssystemet i Sverige

 Varför namnet Steno?

Niels Steensen (Nicolaus Stenonis) var dansk anatom, geolog, läkare och präst, som studerade i Leyden, Amsterdam, Paris, Montpellier och Rom. Under sin vistelse i Florens, där han arbetade vetenskapligt under furstens mecenat, konverterade han till katolicismen. Han blev sedan biskop i Schwerin. Han dog 1686 och ligger begravd i San Lorenzo-kyrkan i Florens. Han har kallats årtusendets läkare.

Förutom en dansk förening av katolska läkare finns en europeisk: FEAMC och en internationell: FIAMC, som höll kongress i Rom under jubelåret 2000.

 

Danska Stenogildets ordförande är Flemming Kieler.