Präster & Personer

FÖRSAMLINGSPRÄSTER

 

Domprost:

f Marian Jancarz,

Box 4145, 102 63 Stockholm,Folkungagatan 46 B, 118 26;

tel. 08-640 54 41; fax: 08-640 15 48,

 

Domkyrkokaplaner:

Fader Damian Eze MSP,

tel. 08-641 72 39; mobil 073-967 92 78;

 

Fader Tomas Orylski, tel. 08-644 40 60

ORDENSSYSTRAR

 

Serafimsystrarna

Skolsystrarna de Notre Dame

ANSTÄLLDA

 

Pastoralassistent:

Syster Margareta, tel. 08-640 15 55

Asay T. Silfverling, tel. 08-643 83 04

Gun Wanders

Kamrer: Tommy Thulin, tel. 08-640 19 26

Domkyrkoorganist:

Domkyrkokantor: Elisabeth von Waldstein, tel. 08-640 09 16

Övrig personal:

Maria Arriola, tel. 08-642 22 53

Martin Blomqvist, tel. 08-643 77 39, mobil 070-790 61 45

Juan Diaz, tel. 08-642 22 53

Jorge Diaz, tel. 08-740 34 77, mobil 070-724 06 32

SPECIELL SJÄLAVÅRD

 

Italiensk mission: Rektor Luciano Epis,

Östgötagatan 91, 4tr, 118 26 Stockholm, tel. 08-640 79 29

Kroatisk mission: Rektor Stjepan Biletic,

Götgatan 66, 118 26 Stockholm, tel.08-641 53 36

Polsk mission: Rektor Marian Chojnacki SDB (se här)

Folkungagatan 46D, 102 64 Stockholm, tel. 08-640 05 85

Spansktalande mission: Franciskaner OFM

Skånegatan 63-65, 116 37 Stockholm, tel. 08-644 75 01

Vietnamesisk mission: Rektor Thaddeus Tran Chanh,

Folkungagatan 46 C,118 26 Stockholm, tel. 08-641 91 79

Engelsk,koreansk, slovensk,tysk,ungersk mission:

c/o Domkyrkoförsamlingen, adress och telefon se ovan!

 

DOMKYRKORÅD

 

Marian Jancarz (ordf)

sr Bozymila

Juan Diaz

Bengt Malmgren

Mikael Pålsson

 

ersättare:

Eva Janzon

Ulf Silfverling

Berndt Bodin

Andrzej Mlynarczyk

 

FÖRSAMLINGSRÅD

 

Marian Jancarz (ordf)

sr Slawomila

Monica Cecilia Alvarez

Maria Arriola

Daniela Nesti

diakon Kennet Pålsson

Iwona Stankiewicz

Tommy Thulin

Elisabeth von Waldstein

ersättare:

Martin Blomqvist

Berit Calderon

Jorge Diaz

Gudrun Edvardsson

Allan B Janzon

Bengt Malmgren

Uberlinda Martinez Cangana

Bela Simon